Narren

Share Button

20170526_111247-003

Dyster men så vacker. Går inte att göra en narr glad även då deras uppgift är att sprida glädje.

Ordlek, ordlek, ordlek och ordlek, allt som saknades för en komplett och perfekt bild.

Mmmm…tack för att just jag fick skapa dig!